این پلان شامل تمامی پلان های ساختمانی ، نما و برش و …. می باشد.

Plan-estakhr(www.memarbook.com).dwgمنبع: sainar.net